0 436

მიეც ქარიშხალს თავშესაფარი


ციკლიდან „პაციფიზმი“

როცა გარშემო სისხლის მდინარე
რწყავს ნიადაგებს,
პაციფისტი სდგას გულხელდაკრეფით,
ასე ქადაგებს:
მიეცეს ფუტკარს თავშესაფარი,
და ქარიშხალსაც
მშვიდი სამყოფი,
ნუ მოაკლდება ყვავილებს ცვარი
და ლაღ ფრინველებს
მწიფე ნაყოფი,
რომ კიდით კიდე გადმოეფინოს
ბედნიერების
და შვების ბადე,
ყოველ ფოთოლში, ყოველ ბალახში,
პაციფისტური სული დაჰბადე.
კომენტარები (0)