მოადგა ნაპირს ათასი ნავი

მოადგა ნაპირს ათასი ნავი,
ო, სიხარულო! იყავ, იდიდე!
გითხრან: სეტყვისთვის დახარე თავი,
პასუხად ცეცხლი შემოიკიდე.
ცეცხლი ალიან ცამდე ავიდა,
ო, მეომარო, ბრძენო, პოეტო,
ყველა ამ ერთი სანახავიდან.