მოგონება ყველაფრის შეიძლება, მაგრამ..

დღით ყვავილოვან ველზე ხარობდით, საღამოთი კი სწერდით დღიურებს,
ვის შეუძლია ეხლა გულდასმით უსმინოს წარსულ უვერტიურებს?