მოვიდა ახალ სანახაობათ

გადაქცეული იყო ჭაობათ იმ დროთა რევა,
მოვიდა ახალ სანახაობათ ცეცხლი და ნგრევა.
კომენტარები (0)