მღელვარება

გამწარებული ეხეთქება ტალღა ქვა-ლოდებს,
ხან გაიბრძოლებს გრგვინვა ჩქარ-ჩქარი.

თავგანწირული ოკეანე საზარლად გოდებს,
ქუხს, იმუქრება მეხის ხარხარი.

მაგრამ ჩემს ხომალდს არ აშინებს ბრძოლათა ხედვა,
იგი მოივლის ქვეყნის დასავალს!..

ამდიდრებს მისი გამძლეობა და გაბედვები
მხოლოდ პოეტის თავგადასავალს.
კომენტარები (0)