0 284

ოქროს ტყავები


ციკლიდან „ეპოქა“

მოვარაყებულ შუქით მზავთავი,
ოქროს სხივებით და მინანქარით
ჩვენი ყანების ოქროს თავთავი
აღელვებული ამ ზენაქარით.
დასავლეთიდან აღმოსავლეთით
გადაშლილია ოქროს ტყავები,
სად დაუხოცავთ ამდენი ვეფხვი,
სად აქვთ ამდენი საღებავები?
კომენტარები (0)