0 691

ჟამთა ბორანი


მუდამ, მარადის წელთა აჩრდილი, მიდის, გადადის ცივი და ფრთხილი,
მიაქვს ბორანი ფიქრების შავის, ჟამთა ყორანი მისდევს, მისჩხავის.
კომენტარები (0)