რას ჰკივის ქუჩა?

რას ჰკივის ქუჩა?
ამ დროს უეცრად მომაგონდება
ყინვები.
ო, რა წამება გამოვიარე.
ღამის მთევარი,
ეხლა
ვინ არის წმინდა და
უდარდელი?
დიახ,
ეს მე ვარ...
მაგრამ წარსული
არავის ესმის
პოეტის გარდა.
კომენტარები (0)