0 224

რეიმსი


ცისკრისას თოვლის
ეკიდა ქსელი,
იჩხვლიტებოდა
ყინვა, ვით ნემსი.

მოღუშულიყვნენ
ქუჩები სველი,
ბურუსში ძველი
ჩანდა რეიმსი.

თითქო სტიროდა
რეიმსის ზარი,
რომ ღიმილისთვის
დრო აღარ არი,

რომ მთელ ევროპას
ჩუმად ედება
რაღაც ახალი
თავგამეტება.
კომენტარები (0)