0 162

როდის ენანება წუთისოფლის დატოვება?


ამჩნევთ, რაოდენ იყო ამ კაცში სიცალიერე გამეფებული?
რაოდენ იყო უშინაარსო ცხოვრება ქვეყნად გატარებული?
სახელი ჰქრება. სიცოცხლეც ჰქრება, როცა იგონებს უმიზნო წარსულს,
მას ენანება წუთისოფელი, როს ყოველივეს ხედავს გაძარცულს.
კომენტარები (0)