0 976

რუსთაველი პარიზში


ეს წელი ჩემთვის
არის კანდელი
უფრო ელვარე,
ბადრი, წითელი,
უფრო მხნე, ვინემ
გზა შარშანდელი,
თუმც არა როგორც
შარშანწინდელი!

ეს წელიწადი
და ეს საათი
შარავანდედი არის
მთელ დროთა!
ეს არის შვიდას
ორმოცდაათი
წლის მოზღვავება:
ეს არის შოთა.

უმშვენებს კედელს
სურათი მისი
ერთს პოეტს, ვინაც
ქართლში ყოფილა.

რა საოცრებებს
ფარავს პარიზი,
ქვეყნად ყველაფრით
უკმაყოფილო.
კომენტარები (0)