საიდანაც მზე მოდიოდა

დაეხსენ! იყოს ცეცხლი იგი პოეტის გულში,
რას პოებს გრძნობა სიბრალულში და სინანულში?
რა იცი, იქნებ ამ ცეცხლიდან იგი რბიოდა
იმ ელვარებით, საიდანაც მზე მოდიოდა?
კომენტარები (0)