0 287

სამგლოვიარო ეტლების ფრენა


დემონიურად მიუძღვის ღამით
სამგლოვიარო ეტლების ფრენას,
ის დედამიწას აჩვენებს ამით
ჩაშავებულს და უსივრცო ენას.
მაგრამ მრავალი დარდების გამო,
მას დაავიწყდი შენ, პოეზია!
მას ესიზმრება სულ სხვა საღამო,
რაც სხვანაირად უტკბოესია.
კომენტარები (0)