საშემოდგომო ოკტავები

დათვერი განა? განა მოგწყინდა?
ქვეყანა ნანა არ არის განა?
ნუ გამიღიმებ, თუ ასე გინდა,
დაე, მწუხარე იყოს ქვეყანა.