0 238

სჩანს, ახლოა ქარიშხალი


ცა ღრუბლებით დაიბურა,
მზე მინელდა სხივმიმქრალი,
სჩანს, ახლოა აღელვება,
სჩანს, ახლოა ქარიშხალი!
სიო არ ჰქრის, მაგრამ მაღლა
აშრიალდა ხის მწვერვალი,
სჩანს, ახლოა აღელვება,
სჩანს, ახლოა ქარიშხალი!
მძლედ დაჰქროლე, ქარიშხალო,
ააღელვე მთა და ბარი,
ეს სიჩუმე მე გულს მიკლავს,
სხვა ძალა მსურს, სხვა სიზმარი!
კომენტარები (0)