სხვა ზღვა სადაა ასეთი?

ციკლიდან „პაციფიზმი“

რად ვეგო სხვას ფიანდაზად?
არის ქართული ანდაზა:
თურაშაულის პატრონი
ტყეში ეძებდა პანტასა.

სხვა სილამაზე სადაა,
სხვა ზღვა სადაა ასეთი,
ამიტომ მიყვარს ლამაზი
და მარად მხნე აფხაზეთი.
კომენტარები (0)