0 485

სხვაგან სადაა


სხვაგან სადაა სიხარული
და მწუხარება,
რომელ სინათლით განათდება
ზღვათ მქუხარება.

სხვა რომელ წყალით იბანება
ნატყვიარები.
გმადლობ, ნუგეშო, შენს გზაზე რომ
დავიარები.

ჩემს მხურვალე შუბლს დიდი ცეცხლის
აჩნდა წვალება,
შეახე ცივი ხელისგული,
ვით მოწყალება.
კომენტარები (0)