0 376

უმუშევარი


შენ ჰკარგავ გრძნობას, ეხლა შენ გძინავს
დაღლილი ძილით,
რომ სენის ნაპირს, ელვარედ მბზინავს,
დახედო დილით.
თუ არ გასვენებს ქარის გრიალი,
არ უთმობ შენცა.
შენ გესიზმრება დროშათ შრიალი -
ახალი ზეცა.
კომენტარები (0)