უცებ შემკრთალი ღამე

ცა  ვარსკვლავების ქვიშით
ველებს ეცემა ნამი...
გაყინულია შიშით
უცებ  შემკრთალი ღამე.

უცებ  შემკრთალი ღამე
უახლოვდება ქუჩას.
განწირულების ცამი,
ფერი რკინის და თუჯის.
კომენტარები (0)