0 302

უცხოელი პოეტი


უმცროსმა ჩემზე
რამდენიმე წლით
ცხოვრებას ადრე
კვალი უძია.
როცა ჰკითხავენ:
საით, რომელ გზით?
ის ამბობს: სადაც
რევოლუცია!

გულით ამტანი
მრავალთა ბედის,
იგი ერთგული
პოეტთა რაზმით
სამოქალაქო
გრიგალში შედის
ჯერარსმენილი
ენტუზიაზმით.

როგორ უყვართ ის!
ის ჩვენთან არის,
ის, ვისაც მედგრად
და უანგაროდ
ცეცხლში და წყალში
ახალგაზრდობა
რომ თან გადაჰყვეს -
მზადაა მარად!
კომენტარები (0)