ფიქრი თვალს აწევს..

ციკლიდან „ეპოქა“

გაბრწყინებული სიმშვენიერით,
მახვილით ხელში, დღის განათება
აღმოსავლეთით სდგას ანთებული,
ხალხის ნუგეში და მოსვენება.
აღმოსავლეთით, აღმოსავლეთით!
თავისუფლებას ეძახის ქნარი,
ფიქრი თვალს აწევს ზრუნვით აღვსილი,
იზრდება რისხვა და ნიაღვარი.
კომენტარები (0)