ქალაქისკენ ურმულით

მთებში ნისლი დაიშალა და ნიავი მიჰქრის წყნარი,
ხეობაში, ნათელ ღამით მიიმღერის ჩალვადარი.
ვარსკვლავთ ცაზე ფერხული აქვთ, შუაღამე იწვის, დნება,
დაილია ურმულის გზა და ქალაქის ბოლი ჩნდება.
კომენტარები (0)