ქვიშა ზღვისპირად

ოქროს მაგონებს ქვიშა ზღვისპირად,
ცა ბრწყინვალეა სადაფისფერად,
და იკარგება ქვიშა თანდათან,
სიცოცხლე, შუქი განთიადიდან.