0 125

ყველა საქმეები


ყველა საქმეები მივეცი ნიავქარს,
ყველა საქმეები მივეცი ქაოსებს,
ვარ თავისუფალი.
მახარებს მხოლოდ მზიანი დღეები.

ყველა საქმეები მივეცი ნიავქარს
ყველა საქმეები.
სალამი მსუბუქ ქნარს,
სალამი ცინერარს.

ყველა საქმეები მივეცი ნიავქარს,
ყველა საქმეები
წყალს მივეც მდინარეს.
კომენტარები (0)