0 351

ყველა შანდალში ჩაჰქრა სანთელი


ყველა შანდალში ჩაჰქრა სანთელი,
ვინ იწყევლება და იკრულება?
მე, ის, დემონი, შენ, ჟრუანტელი,
ჩვენ სისხლით დავდეთ ხელშეკრულება.

ყველა შანდალში ჩაჰქრა სანთელი
და სიბნელეა გადარუხილი,
გავარდა მეხი, ხარობს ქუხილი
და დემონების კორიანტელი.

ქალაქი ხმათა, კვეთა-ცელვათა,
ის, დღევანდელი და წინანდელი...
და როს დაწყნარდა ქარი ღელვათა,
უცებ აენთო ყველა შანდალი.
კომენტარები (0)