0 159

შეფფილდი


დაუღლელად ქსოვს ევროპა.
შორს გაისმის ხმა შეფფილდის,
სად მანქანათ მშენებლობა
აჩქარებულ ბიჯით მიდის.

მისგან, ასე დაცდილია,
სჯობს ვისწავლოთ ბევრი რამე.
ჩვენშიც შრომა გაშლილია
და გუგუნებს დღე და ღამე.

ზეინკალმა აითვისა
საზეინკლო ვარაუდი:
ნაცვლად სამი საათისა
კმარა შვიდი თუ რვა წუთი,

რომ ნაწილი მანქანების
მიაწოდოს ამხანაგებს.
ეს საქმეა - გაქანების,
და ზეინკალს საქმე აქებს.

ჩვენ მანქანათმშენებლობა
მოგვაგონებს, რაც წინ მიდის:
დაუღლელად ქსოვს ევროპა.
შორს გაისმის ხმა შეფფილდის.
კომენტარები (0)