შეცდომა

რაზე სჩიოდი? დაფენილს შორით, ნაბიჯით სწორით გზად მიდიოდი!
შენ არ შეგეძლო უღრანის გავლა? ყვავმა დაგჩხავლა? რაზე სჩიოდი?
კომენტარები (0)