1 1104

შიშველი


სიმაღლე ლაჟვარდთა,
ვარსკვლავთა სიმაღლე,
სიმაღლე ზამბახის!

ყელი გაქვთ გედივით მაღალი და სწორი!
ოჰ, თქვენს თმებს შეჰფერის დაფნა და ამბორი!

ელადა, ელადა!
აქ სული ატარებს თვის მსუბუქ სამოსელს, -
ასეთი სინათლით შუბლი უელავდა
ვენერა მილოსელს!
კომენტარები (0)