შრომა ერთად ერთი

შრომავ, გვსურს, მხოლოდ შენ ერთი გვრწამდე, შენ ჩვენ მშველელად გამოგვეცხადე;
შრომა დაიპყრობს დედამიწის გულს, შრომა ალმურით ავა ზეცამდე.
კომენტარები (0)