0 275

ჩვენი კოდორი


ღრუბლები შორი, აფრები შორი,
ახლო ხმაურობს ჩქარი კოდორი,
აგე, კოდორით აფრინდა ქორი -
ააქვს სისწრაფე... მერე როგორი!

და როდესაც ზღვას სწვდება ეს თქორი,
მსწრაფლ დადინჯდება ჩქარი კოდორი.
მირხევა მდორე, ტალღებიც მდორე
და დამშვიდების ზვირთი მეორე.

არა ამაოდ დუღდა კოდორი,
არა ამაოდ გასჭრა მთა-გორი.
იმ დროის არა ერთი და ორი
დარჩეს სიბერეს ხსოვნა-ამბორი.

მოგონებების არის ეს ტბორი:
რა ბედნიერი არის კოდორი!
კომენტარები (0)