ხალხი და „მთავრობა“

ევროპა მოსჩანს
სულ ორი დროშით.
არენის ქარი
აქანებს დროშას:
იფურთხებიან
მთავრობის ლოჟით
და აფურთხებენ
მთავრობის ლოჟას!
კომენტარები (0)