0 589

ხმამაღლა


ჩემს გულში არც წინად,
არც ახლა
არც შიში ყოფილა,
არც დაღლა.
აჟღერდით, ჩანგებო,
ხელახლა:
ხმამაღლა, ხმამაღლა,
ხმამაღლა!
ვინა სთქვა დროშების
ძირს დახრა?
სამშობლოს დუშმანებს
ვინც ახლავს,
მათ წყევლა და წყვდიადს
გადახლა.
ხმამაღლა, ხმამაღლა,
ხმამაღლა!
დიდება რაინდებს,
ვინც ახლო
სიყვარულს ქვეყნისას
ეახლა,
ყოველი სიმღერით
დიდება,
ხმამაღლა, ხმამაღლა,
ხმამაღლა!
კომენტარები (0)