0

ჟამი ესეცა წარვლის ..


იესე ბარათაშვილის ბეჭდის წარწერა.

ყველას დრო წასულა,
ჩემი დროც წავა,
ყველა მზე ჩასულა,
ჩემი მზეც ჩავა...

აქეთ ნატბეური,
იქით ნამარნალი,
ხმალი - წართმეული,
იყო... აღარ არი.

მოდი და,
ეს იყოს
მაინც საცნაური:
მომავალს ვესიტყვოთ
სიტყვით აზნაურით,

თორემ დრო წასულა,
სიცოცხლეც წავა,
ჩემი მზე წასულა,
შენი მზეც ჩავა!
კომენტარები (0)