0

არ ვიდარდებ, თუ ღიმილით..


არ ვიდარდებ, თუ ღიმილით
არ გამიდარრებ...
ჩემმა დარდმა რა ქნას, თორემ
მე არ ვიდარდებ!

განა მართლა მემღერება,
ყელს რომ ვიღერებ?
ამ სიმღერამ რა ქნას, თორემ
მე არ ვიმღერებ!

არც მე მაძლევ მოსვენებას,
არც შენ იხარებ,
ჩემმა გულმა რა ქნას, თორემ
არ შეგიყვარებ!

არ ვიდარდებ, თუ ღიმილით
არ გამიდარებ...
ჩემმა დარდმა რა ქნას, თორემ
მე არ ვიდარდებ!
კომენტარები (0)