0

იის ნატვრა


- რას ინატრებ, იავ, რასა?

- წვიმის ხმასა წკრიალასა.

მუდამ ასე ვამშვენებდე

საქართველოს იალაღსა.	

წყარო: kids.ge

კომენტარები (0)