0

ახალი ქოლგა


მზე  პირს  იბანდა,
მზია  და  გოგი
გარეთ  გავიდნენ
ახალი  ქოლგით.
სადრბაზოსთან
შეჩერდა  მზია:
- ქოლგის  გახსნა  რომ
არ  შემიძლია?...
ჰა, თუ  ბიჭი  ხარ,
გახსენი, აბა!-
და  ქოლგა  გოგის
გადასცა  სწრაფად.
“ თუ  ბიჭი  ხარო “, -
მანამდე  დინჯი,
მყისვე  აენთო
პატარა  ბიჭი.
ეჭვით  დახედა
დახურულ  ქოლგას,
წინ  თითქოს  დიდი
გამოცდა  ჰქონდა.
სახეზე  ჩრდილმა
გადუარა:
“ გავხსნი  თუ  არა?!“-
უეცრად  ბიჭი
რაინდად  იქცა:
ისე  ლამაზად
და  ისე  მკვირცხლად
გახსნა  ის  ქოლგა,
რომ  მზიამ  უცებ,
“ ყოჩაღო!“ - თქვა  და
აკოცა  შუბლზე...
მზე  პირს  იბანდა,
მზია  და  გოგი
მიცუნცულებდნენ
ახალი  ქოლგით.
კომენტარები (0)