0

ღრუბელი


მოწყენილია  ღრუბელი,
ატირდება  და... იწვიმებს,
კრუხს  აბა  ქოლგა  რად  უნდა,
ფრთებქვეშ  იფარავს  წიწილებს.
თბილია  დედის  ბუმბული,
ვერას  დააკლებთ  სიცივე.
გზადაკარგული  წიწილა
სადღაც  ყანაში  წივწივებს.
კომენტარები (0)