ჭკვიანი ბაჭია

- ერთ ვაშლს ერთი მივუმატოთ,
რამდენია, ბაჭია? –
არ დაიბნა პაწია,
ორი ყური ასწია.
კომენტარები (0)