ილია ჭავჭავაძის პორტრეტი

4380


წყარო: upload.wikimedia.org