ირაკლი აბაშიძე - ფოტოსურათები

116

  • პოეტი ირაკლი აბაშიძის ფოტო