ირაკლი ჩარკვიანი - ფოტო

ირაკლი ჩარკვიანი

მუსიკოსი, პოეტი

სირცხვილი

ქარვის ფურცელი,
არ ინდობდა სიზმრიან სიცხეს,
დაღლილი მთვარე
ეტყობოდა დღეთა სიბერეს,
მათხოვარივით დარჩენილი,
ვარსკვლავებს გარეთ,
ღონემიხდილი და ბედნიერი
 იწვა სირცხვილი.