0

ეჭვგარეშეა, რომ ბუნება ..


ეჭვგარეშეა,
რომ ბუნება
გარდაცვლილთათვის გულს არ იზოგავს.
ანუ შუაზე ყოფს ყველაფერს,
რაც გააჩნია.
ხეების ერთი მეორედი მხოლოდ მკვდრებისთვის.
ჭექა-ქუხილის ნახევარიც მკვდრებისთვისაა.
გადათვლილი აქვს ჩანჩქერების ყოველი შხეფი.
ზუსტად შუაზე გაუყვია ქარების ქროლვა.
და ჩვენც, ცოცხლებიც,
ნახევარნი მკვდრებისთვისა ვართ.
მეც, მკვდრებისთვის რომ არსებობენ,
იმათკენ მოვხვდი.
კომენტარები (0)