მუსლიმ ქალთან ამეკრძალა ..

მუსლიმ ქალთან ამეკრძალა
ლამასა და მასასთუმი
ჩემთან ყადის აქვს ჯიჰადი
ვერ მოქრთამავ ყრმას ას თუმნით,
მაგრამ ყადის ლამაზი და
ქვრივი და ყავს, ჩემს ბედს შემწედ
დღემდე ჩემი მკლავი უწევს
მაგივრობას მას სასთუმლის

წყარო: litklubi.ge