ჩემი სიყვარული ..

ჩემი სიყვარული ყველაფერს გერჩიოს,
გახსოვდე ყველგან და მარად
არ გადამეჩვიო,
არ გადამეჩვიო,
არ გადამეჩვიო, არა!
შენ თუ მიმატოვებ ვის უნდა შევჩივლო,
ვინ მეტყვის: წუხილი კმარა...
არ გადამეჩვიო,
არ გადამეჩვიო,
არ გადამეჩვიო,
არა!