0

ქალი


აქ იჯდა _
აი, ამ ადგილზე,
ზღვა ფეხთით ეწვა
და ტანზე მარტო
ოქროსფერი
მზის სხივი ეცვა.
და ოქროსავით
უგრძნობელი,
მაგრამ გრძნეული,
თვალისმომჭრელად
ლაპლაპებდა
მისი სხეული _
ოქროს ემბაზი,
მარტოოდენ
ფორმა და ხაზი...
და ამის მადლით
ეძლეოდა
ყველაფერს აზრი!
კომენტარები (0)