ხიდი

ნოემბრის ქარმა ცენტრალური ქუჩა გადაჭრა.
იფრინეს ასე – პეპლებივით – ჭადრის ფოთლებმა
და მასობრივი სუიციდი მოაჯირიდან.
....................
ხიდს ეწერა "გალაკტიონის".