თამაზ ბაძაღუა - ფოტოსურათები

166

  • თამაზ ბაძაღუა (ახალგაზრდობის ფოტო)
  • თამაზ ბაძაღუა - ფოტო პორტრეტი