ვარსებობ ..

ვარსებობ, მინდა
სიცოცხლე წყნარი.
საღამო - წმინდა,
ქვეყანა - ქარი.

საღამო - წმინდა,
ქვეყანა - ქარი.
ვარსებობ, მინდა
სიცოცხლე წყნარი.

წყარო: www.gpoets.com