გალაკტიონი

გალაკტიონი
ყოველთვის დიდი,
გალაკტიონი
ზეცისკენ მიდის.

გალაკტიონი
ზეცისკენ მიდის,
გალაკტიონი
ყოველთვის დიდი.

წყარო: www.gpoets.com