გადაგიხადოთ რით ..

გადაგიხადოთ რით -
სიკეთე - თბილო დღეო,
და მგალობელი ჩიტით
გახარებულო ხეო?

გული თქვენს ნახვას ითხოვს -
ადრე გამხმარო ხეო,
გადაკარგულო ჩიტო,
დაღამებულო დღეო!..

წყარო: litklubi.ge